Inspecteurs- / controleursdag 7 maart 2017

SSK en VSR organiseren op dinsdag 7 maart a.s. de jaarlijkse Controleurs- / inspecteursdag. De dag is toegankelijk voor controleurs en inspecteurs die zijn opgenomen in de registers van SSK. Aanmelden kan bij het secretariaat.

De controleurs- / inspecteursdag zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart 2017 (ontvangst om 14.00 uur) in het Postillion Hotel in Bunnik.

Tijdens de dag staat met name het delen van praktijkervaringen centraal. Als u er zeker van wil zijn dat we uw vragen bespreken, dan kunt u ze vooraf bij ons indienen. Tijdens de Inleiding zal worden stil gestaan bij de rapportages van VSR-KMS-metingen. Wat hoort in de rapportage van een controle thuis en wat hoort er niet in? Hoe leest de facility manager onze goed bedoelde adviezen? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden worden de “do’s and don’ts” toegelicht.

Naast dit onderwerp wordt er in de workshops ruimschoots aandacht besteed aan de vragen die er bij de controleurs en inspecteurs leven.