Controleurs- en inspecteursdag succesvol verlopen

Op 6 maart 2018 werd wederom de jaarlijkse controleurs- en inspecteursdag gehouden. Ruim 90 controleurs en inspecteurs waren daarvoor naar Bunnik gekomen. Na het openingswoord door de voorzitter SSK, de heer Ad van Poppel, ging de heer Freek Veneman in op de inventarisaties bij VSR-KMS. Voorafgaand aan de controleurs- en inspecteursdag hebben verschillende inspecteurs een pand geïnventariseerd. De ervaringen uit deze inventarisaties werden door de heer Veneman aan de hand van een presentatie toegelicht. Ook kwamen daarbij de afwegingen die kunnen worden gemaakt aan de orde. Belangrijk is dat eventuele afwegingen die worden gemaakt bij een inventarisatie ook worden gecommuniceerd, zodat een controleur ze ook kent.

In het tweede deel van de middag is onder leiding van drie ervaren inspecteurs in werkgroepen ingegaan op vragen en knelpunten uit de praktijk, hetgeen resulteerde in levendige discussies.