Succesvolle controleurs- / inspecteursdag

Na het openingswoord door de voorzitter SSK, de heer Ad van Poppel, ging de heer Peter Hamers in op de VSR-KMS rapportages. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk werden de "do's and don'ts" behandeld. Wat hoort wel en wat hoort niet thuis in een objectieve VSR-rapportage? De klant vraagt primair om een oordeel (goed- en afkeur) over de schoonmaak in een pand. In hoeverre mag je dan subjectieve opmerkingen opnemen in het rapport op basis van een algemeen beeld of specifieke zaken die zijn opgevallen? Het is immers geen belevingsmeting. Het opnemen van aanvullende zaken is wel een service aan de klant, maar heeft feitelijk niets met een objectieve rapportage te maken. Het is derhalve van belang die zaken goed te scheiden, vermeng ze niet, zodat daarover ook geen misverstanden kunnen ontstaan.

Ook werd ingegaan op hoe je het beste zaken kan omschrijven die zijn geconstateerd. Benadrukt werd dat VSR-KMS geen harde rapportcijfers kent. Die horen derhalve ook niet thuis in een rapportage.

De heer Hamers sloot zijn verhaal af met de constatering dat de kracht van VSR-KMS gevormd wordt door de controleurs en inspecteurs en een feitelijke en objectieve uitvoering van de meting.

In het tweede deel van de middag is in werkgroepen ingegaan op vragen en knelpunten uit de praktijk, hetgeen soms resulteerde in bijzonder levendige discussies. Na afloop gingen de ruim 60 deelnemers dan ook met een tevreden gevoel naar huis.

Presentatie
Vragen en antwoorden