Controleurs- en inspecteursdag

VSR en de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) organiseren op vrijdag 28 mei a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur de jaarlijkse VSR-Controleurs- en Inspecteursdag. Met name het delen van praktijkervaringen staat op deze bijeenkomst centraal.

Alle VSR-controleurs en -inspecteurs die zijn opgenomen in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit worden van harte uitgenodigd en ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodigingsmail. De bijeenkomst wordt i.v.m. de geldende voorschriften niet op locatie gehouden maar vindt digitaal via Teams plaats.

Nadat er een toelichting is gegeven op het gebruik en de mogelijkheden van het digitale “Mijn.vsr-schoonmaak.nl” waar de gecertificeerde VSR-Controleurs en -Inspecteur toegang toe hebben, wordt er vervolgens in interactieve sessies een aantal zaken besproken waar controleurs en inspecteurs in de praktijk mee te maken krijgen.

De opzet van de bijeenkomst is immers dat er ruimschoots aandacht wordt besteed aan de vragen die er bij de controleurs en inspecteurs leven.