Controleurs- en inspecteursdag 2022

Op 9 mei 2022 heeft de VSR Controleurs-/Inspecteursdag van VSR en Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) plaatsgevonden. We waren te gast bij BOVAG in Bunnik; toch wel hét keurmerk van Nederland dus dat beloofde inspiratie voor het VSR-Keurmerk. De voorzitter van SSK, Ad van Poppel, verzorgde de ontvangst en had tussen het plenaire onderdeel en de workshops in voor één iemand een bijzondere verrassing in petto, zo bleek.

Deel 1: Van brancheorganisatie tot BOVAG-keurmerk

Beun de Haas, wie kent hem niet. De louche garagehouder uit een reclamecampagne waarmee het BOVAG-keurmerk in de jaren ’80 van de vorige eeuw bekendheid verwierf. De eerste helft van de middag lichtte Paul de Waal, hoofd Pers, Events en Communicatie bij BOVAG, het ontstaan en de ontwikkeling van het BOVAG-keurmerk toe. Vooral de acceptatie van het keurmerk, de kwaliteitseisen en de handhaving was relevant voor het gezelschap. De Waal vertelt over de rijke historie van de organisatie, met in 1930 de oprichting van in eerste instantie alleen de branchevereniging. Een aantal autobedrijven was ontevreden over de belangenbehartiging door de RAI destijds. In Café Noord-Brabant werd besloten zelf een vereniging op te richten. In 1948 richtte de vereniging vervolgens opleidingsinstituut Innovam op en in 1963 verzekeraar Bovemij.

Consumenten wilden zekerheid
In de jaren ‘60 werden mensen veeleisender, vertelt De Waal. Het was de opkomst van het consumentisme. Daar wilde BOVAG op inspelen om consumenten meer zekerheid te bieden en autobedrijven onderscheidend vermogen. Zo ontstond het keurmerk, in eerste instantie vooral in de vorm van ‘het bord aan de muur’. Een markant moment was de campagne met in de hoofdrol de louche garage Beun de Haas, in de jaren ‘80. Deze campagne moest duidelijk maken dat je bij een BOVAG-garage kon rekenen op een betrouwbare partner. In 1983 werd de apk ingevoerd, die ook bijdroeg aan het keurmerk. Nog eens 20 jaar later werd internet dominant. BOVAG ging haar leden daarin ondersteunen en ontwikkelde zelf diverse portalen.

Hoe controleer je een keurmerk?
Om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen, werkt BOVAG nog altijd aan het verbeteren van de controle hierop. Recent nog zijn de eisen van alle verschillende takken binnen de vereniging geharmoniseerd. Er is nu sprake van een eenvormige controle met instapeisen, één keer per drie jaar een uitgebreide controle en een piepsysteem om snel in te spelen op praktijken die niet deugen. Tegen illegaal gebruik van het logo op websites of in showrooms bijvoorbeeld wordt hard opgetreden, als het moet via de rechter.

Van vinken naar vonken
Aan de andere kant wil BOVAG haar leden niet alleen vinkjes laten zetten bij de eisen maar ze ook helpen om te ‘vonken’, zoals de Waal dat noemt. Van vinken naar vonken betekent onder andere leden helpen hun bedrijf verbeteren, zelfevaluaties aanbieden en programma’s en evenementen organiseren. Tegelijkertijd blijft BOVAG werken aan de bekendheid van haar merk door pr, communicatie, reclame en marketing. Ontwikkelpunt is social media, antwoordt De Waal op een vraag uit de zaal over dit onderwerp. Social media worden weliswaar al ingezet, maar er liggen kansen (en plannen) om dit nog slimmer en structureler aan te pakken.

Genoeg stof tot nadenken, vooral in combinatie met het VSR-Keurmerkhoudersoverleg dat eerder die dag had plaatsgevonden. Daar was gesproken over wat voor keurmerk VSR Keurmerk wil zijn? En wat betekent het voor de markt? Net als bij BOVAG het geval is, zal kwaliteit altijd in ontwikkeling zijn.

Els Nys krijgt speld Lid van Verdienste
Na de bijdrage van BOVAG en voordat de workshops begonnen, nodigde Van Poppel eerst Els Nys (ATIR België, SVS-docent en VSR-inspecteur) uit om naar voren te komen. Zij krijgt – voor Nys onverwacht – de eretitel Lid van Verdienste van VSR en ontvangt daarvoor een zilveren speld. Van Poppel roemt Nys voor haar inzet als ambassadeur van VSR, voor het uitdragen van het gedachtegoed en voor het op de kaart zetten van VSR KMS in België. Nys heeft het schoonmaakvak geprofessionaliseerd; als docent, in de Commissie Kwaliteitszorg, en als voorvechter van het KMS-meetsysteem.

Deel 2: Praktijk versus programma’s

De tweede helft van de middag stond volledig in het teken van praktijksituaties die niet binnen schoonmaakprogramma’s vallen, maar waar je als controleur of inspecteur wel tegenaan loopt. Hoe ga je daar mee om?

Residu desinfectiemiddel
Kwaliteitsexperts Els Nys, Fred Singels en Ineke Meijerink behandelen in drie groepen praktijkvragen en antwoorden. Zoals of een controle door twee personen mag worden uitgevoerd (antwoord: nee, iemand mag wel passief meelopen of een senior mag een junior opleiden). Een andere vraag ging over residu van desinfectiemiddel, waar schoonmakers sinds de pandemie mee te maken hebben; vervolgvraag is of het een methodefout of materiaalverstoring is. De omgang daarmee is immers anders.

Ontwikkelingen van buitenaf
Dergelijke praktijkvragen ontstaan onder andere door nieuwe ontwikkelingen van buitenaf, zo bleek ook tijdens het napraten na de workshops. Lichtknopjes en afvalbakken bijvoorbeeld, die verdwijnen uit het kantoorbeeld. En wie heeft er nog een asbak staan? Lastig als dergelijke elementen nog wel in het meetsysteem staan. Ook vragen deelnemers zich af waarom de uitslag van rapportages soms zo lang op zich laat wachten. Hier met elkaar en met de kwaliteitsexperts praten, gaf in sommige gevallen houvast. Bovendien is het fijn om te merken dat anderen dezelfde ervaringen (soms: frustraties) hebben. In een van de workshops kwam het digitale platform van VSR ter sprake. Een plek waar je, ook buiten fysieke bijeenkomsten om, dergelijke kwesties kunt bespreken en in een besloten omgeving vragen kunt stellen over hoe je omgaat met afwijkende omstandigheden. Het platform is te bereiken via https://mijn.vsr-schoonmaak.nl/ of via de button 'Mijn VSR' op de website van VSR. Het platform is alleen voor leden en is bereikbaar via een inlogcode. Mocht je daar een vraag over hebben, neem dan even contact op met VSR!

De algehele conclusie was dat de professionele schoonmaak vooral een prachtige en waardevolle branche is. Tijdens de borrel die BOVAG verzorgde zoemde de inspiratie, de kennis en het delen daarvan, nog vrolijk na.