Home VSR Keurmerk VSR-keurmerk

VSR-keurmerk

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft in 2015 het VSR-keumerk geïntroduceerd. De bedoeling van het Keurmerk is de erosie van het gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) tegen te gaan. In de markt wordt het VSR-KMS regelmatig onjuist en onvolledig toegepast. Een Keurmerk voor bedrijven die VSR-KMS juist en volledig toepassen moet het kaf van het koren scheiden. 

Onderscheidend vermogen
VSR wil een herkenbare kwaliteitsstandaard die te controleren is voor opdrachtgevers. Met dat uitgangspunt kom je met een keurmerk het verst. Belangrijk daarbij is om aan opdrachtgevers goed uit te kunnen leggen wat het keurmerk nu exact inhoudt. Kortom: dit moet voor de betreffende bedrijven maar bovenal voor opdrachtgevers een onderscheidende factor worden. Het VSR-KMS is tenslotte het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare systeem op de markt. Bovendien voldoet het VSR-KMS als enige kwaliteitsmeetsysteem aan zowel de eisen als aanbevelingen van de NEN 2075 en de Europese norm EN 13549.

Toetsing
De bedrijven die interesse hebben in het Keurmerk worden na aanmelding door een onafhankelijke inspecteur bezocht. De inspecteur toetst het betreffende bedrijf op een groot aantal specifieke VSR-KMS-normen. Voldoet het bedrijf aan alle normeisen, dan komt het bedrijf in aanmerking voor het VSR-Keurmerk en kan het worden opgenomen in het register.

De normen waarop wordt getoetst zijn na enkele proefaudits in de praktijk vastgesteld. Ook is er een onafhankelijke auditor aangesteld die bij het Ministerie van Sociale Zaken ruime ervaring heeft opgedaan met inspecties en veel kennis op dat gebied heeft. Daarnaast heeft hij zich meer specifiek bekwaamd in het systeem van VSR-KMS. VSR heeft de uitvoering bij SSK ondergebracht om de onafhankelijkheid te waarborgen. De auditor werkt onder auspiciën van SSK.

Voor wie?
In eerste instantie kunnen uitsluitend bedrijven zich aanmelden die voor VSR-KMS volledig en uitsluitend gebruik maken van software waarvoor door VSR een licentie is verstrekt. Die software voldoet dus volledig aan de specificaties van VSR-KMS. Een lijst van die leveranciers is te vinden op de website van VSR: leveranciers.

Als gebruik wordt gemaakt van deze software, dan is de audit in relatief korte tijd goed uit te voeren. De ervaringen met de audits bij deze bedrijven kunnen vervolgens worden gebruikt bij bedrijven die over software beschikken waarvoor door VSR geen licentie is verleend, die VSR-KMS handmatig uitvoeren of die een combinatie van handmatig en softwarematig hanteren. Daarmee kunnen die audits bij die groep bedrijven mogelijk in de tijdsinzet van de auditor worden beperkt waardoor de kosten voor het bedrijf beheersbaar blijven. Bedrijven hoeven overigens geen lid te zijn van VSR om het VSR-keurmerk te kunnen halen.

Geïnteresseerde bedrijven die voor VSR-KMS volledig en uitsluitend gebruik maken van software waarvoor door VSR een licentie is verstrekt, kunnen zich via aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Waar wordt op geïnspecteerd?

  • Uit de administratie van de gegadigde blijkt een actueel overzicht van alle objecten waar VSR-KMS wordt toegepast.
  • Er is voor alle objecten een inventarisatie uitgevoerd
  • Er is een steekproefgrootte op alle objecten vastgesteld
  • Er worden uitsluitend SSK-geregistreerde controleurs en inspecteurs ingezet
  • VSR-KMS wordt volledig en onverkort uitgevoerd (uit de documentatie moet blijken dat alle stappen van het VSR KMS juist uitgevoerd worden)
  • Als er bij de controle/inspectie gebruik wordt gemaakt van software, dan is dat software waarvoor door VSR een licentie is verleend.


Aanvraagformulier VSR-keurmerk
Reglement VSR-keurmerk
Tarieven VSR-keurmerk
Reglement Keurmerklogo VSR-keurmerk
Reglement Bezwaar en beroep
Handboek VSR-keurmerk