Home Stichting Over SSK

Over SSK

De stichting heeft als doel:
het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke en objectieve kwaliteitsmeetsystemen binnen de schoonmaakdienstverlening, alsmede het stimuleren en bewaken van het kwaliteitsdenken binnen de branche.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het oprichten en in stand houden van een deskundigenforum voor schoonmaakdienstverlening;
  • het publiceren van studies, artikelen, etc. in onder meer vakbladen;
  • het geven van voorlichting, opleidingen en adviezen;
  • het steunen of begeleiden van activiteiten door derden op het gebied waarop de stichting werkzaam is;
  • alle haar ten diensten staande middelen zonder daarbij afbreuk wordt gedaan aan het concurrerend vermogen van de in de sector werkzame ondernemingen en organisaties.

Een belangrijk instrument van de Stichting Schoonmaakkwaliteit is het Deskundigenforum dat U van dienst kan zijn wanneer er sprake is van klachten of geschillen bij de toepassing van VSR-KMS of NEN 2075. Ook wanneer u een second opinion wenst voor de toepassing van beoordeling van kwaliteitscontrole resultaten kan het Deskundigenforum een onafhankelijke rol spelen.

De Stichting Schoonmaakkwaliteit is verder direct betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de Europese norm EN 13549 en de Nederlandse norm NEN 2075.