Controleurs-/inspecteursdag 19 maart 2019

SSK en VSR organiseren op dinsdag 19 maart a.s. de jaarlijkse Controleurs- / inspecteursdag. De dag is toegankelijk voor controleurs en inspecteurs die zijn opgenomen in de registers van SSK. Aanmelden kan bij het VSR-secretariaat.

Naar verwachting zullen zo’n honderd VSR-KMS-Controleurs en -Inspecteurs die door de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) zijn gecertificeerd met elkaar van gedachten wisselen over VSR-KMS en met elkaar de praktijkervaringen delen. Plenair wordt aandacht besteed aan wat je wèl en wat je vooral níet moet opnemen in de rapportage. Daarbij komen natuurlijk ook de verschillende AQL’s en het gebruik van rapportcijfers aan de orde. Wellicht nog ten overvloede: uitsluitend controleurs en inspecteurs die door SSK zijn gecertificeerd (zijn opgenomen in het register), zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De Controleurs- / inspecteursdag wordt op 19 maart gehouden bij Van der Valk Hotel Utrecht, vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie