VSR-DKS: Schoonmaakproces monitoren en medewerkers goed ondersteunen

Steeds meer wordt het VSR-DKS gezien als een controlesysteem. Terwijl dit in de letterlijke zin nooit de bedoeling is geweest van het DKS. VSR en SSK hebben de naam DKS, dit stond tot voor kort voor Dagelijks Kontrole Systeem, veranderd naar: Dagelijks Kwaliteit Systeem. Passend bij het doel; de kwaliteit van het schoonmaakproces bewaken, door het proces te monitoren en zo nodig te corrigeren. Het geeft structuur en houvast aan het operationele toezicht, en geeft op die manier vorm aan procesbeheersing. Een DKS-ronde is niet zinvol als deze uitgevoerd wordt om een verplichting af te vinken of een individuele medewerker te toetsen.

Schoonmaakkwaliteit profiteert van gestructureerd proces
DKS is dus niet bedoeld om de kwaliteit van de schoonmaak of het functioneren van individuele medewerkers te beoordelen. Al zal bij een juiste uitvoering van het DKS de schoonmaakkwaliteit wél profiteren van de regelmatige en structurele aanpak. Het is namelijk ook een hulpmiddel om schoonmaakmedewerkers te coachen in hun werkzaamheden. De objectleider (of voorwerker) voert het DKS uit samen met de schoonmaakmedewerker. Dit kan informatie opleveren die de objectleider gebruikt om de medewerker direct beter te ondersteunen in zijn of haar werk; is er meer of duidelijke instructie nodig, een andere taakverdeling, de inzet van andere materialen en middelen of meer praktijkbegeleiding? Dan kan de medewerker daarmee worden geholpen.

De oren en ogen van een gebouw
Wat er ook uit het DKS naar voren kan komen is dat periodiek werk bijvoorbeeld beter vervroegd kan worden. Ook vallen verstoringen, buiten het schoonmaakprogramma, op tijdens de DKS controle, denk aan een deur die niet goed sluit, het vermoeden van ongedierte of een defect apparaat. De schoonmaakmedewerkers en -leiding zijn de oren en ogen van een gebouw.

Complimentje - kleine moeite, groot gebaar
Wat wij als SSK vooral belangrijk vinden, is dat dankzij het DKS een medewerker direct gecomplimenteerd wordt met wat goed gaat, of wat extra gecoacht in iets wat minder goed gaat. Zo zorgen we met elkaar voor werkplezier, écht vakmanschap en een blije klant.