Het belang van een goede kwaliteitsinspectie

De meeste bedrijven doen schoonmaak niet zelf. Dat hebben ze uitbesteed aan professionals; aan een schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf volgt een schoonmaakprogramma dat met de opdrachtgever is afgesproken. In dat programma staat hoe vaak en wat moet worden schoongemaakt. In andere gevallen is alleen beschreven wat het beoogde resultaat dient te zijn. Hoe kan de opdrachtgever weten of de schoonmaak inderdaad volgens deze contractuele afspraken wordt uitgevoerd?

Kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS

Daarvoor is in Nederland en België een systeem op de markt dat de kwaliteit van de schoonmaak objectief meet. Dat systeem is het door de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) opgestelde kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS. VSR-KMS is een meetsystematiek die is vastgelegd in een nationale norm van het Normalisatie-instituut; de NEN 2075. VSR-KMS is een transparant, reproduceerbaar en onafhankelijk systeem dat wetenschappelijk is onderbouwd. Het kwaliteitsmeetsysteem stelt de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast. VSR-KMS is het toonaangevende systeem voor het meten van schoonmaakkwaliteit dat breed in de markt wordt toegepast door opdrachtgevers, schoonmaakbedrijven en schoonmaakadviseurs/intermediairs.

Gecertificeerd systeem

Het is ook het enige meetsysteem voor schoonmaak dat waarborgen biedt voor de opdrachtgever. VSR-KMS is in zijn geheel een gecertificeerd systeem, geborgd van opleiding tot handhaving. Alleen gecertificeerde controleurs en inspecteurs mogen een kwaliteitsmeting volgens VSR-KMS uitvoeren. Om voor certificering in aanmerking te komen moeten zij de opleidingen VSR-KMS Kwaliteitscontrole en/of VSR-KMS Kwaliteitsinspectie met goed gevolg hebben afgelegd. Daarnaast dienen ze te beschikken over minimaal 2 jaar werkervaring.

Algemene Periodieke Keuring kennis van controleurs en inspecteurs

De kennis van deze controleurs en inspecteurs wordt een keer per vijf jaar formeel getoetst. Ze moeten dan een zogenaamde “Algemene Periodieke Keuring (APK)” ondergaan en een theoretische toets met goed gevolg volbrengen. Daarnaast is er een jaarlijks moment waarop de gecertificeerde controleurs en inspecteurs (ruim 800!) bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over praktijksituaties en om, met name op basis van praktijkervaringen, verbeteringen van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem te initiëren.

De jaarlijkse Controleurs- en Inspecteursdag

In maart 2019 vond er weer zo’n jaarlijkse Controleurs- en Inspecteursdag plaats. Een aanzienlijke vertegenwoordiging van de beroepsgroep was vertegenwoordigd. Centraal thema was “do’s and dont’s“ in rapportages: wat neem je over de gemeten schoonmaakkwaliteit wel op en wat niet? Het doel is om de professionaliteit van de controleurs en inspecteurs en daarmee van hun rapportages, verder te verhogen. Dus geen standaardrapporten maar een objectieve, volledige en transparante rapportage van de schoonmaakkwaliteitsmeting. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede en zal minder interpretatievragen van de opdrachtgever en van het schoonmaakbedrijf opleveren. Een deugdelijke rapportage draagt positief bij aan het onderlinge begrip, de verstandhouding en het uniforme begrip van “schoon” tussen opdrachtgever, schoonmaakbedrijf en kwaliteitsinspecteur. En daarmee aan de kwaliteit van de schoonmaak.

Een goed opgeleide en gecertificeerde VSR-KMS-Inspecteur speelt dus een belangrijke rol in het hele professionele schoonmaakproces!