Hoe weet ik of de schoonmaak goed wordt uitgevoerd?

Het schoonmaakbedrijf volgt een schoonmaakprogramma dat met de opdrachtgever is afgesproken. In dat programma staat hoe vaak er wordt schoongemaakt en wat er dan wordt schoongemaakt. Of er is alleen beschreven wat het beoogde resultaat moet zijn. Maar hoe weet de opdrachtgever of die schoonmaak volgens de contractuele afspraken wordt uitgevoerd?

Daarvoor is er een systeem op de markt dat de kwaliteit van de schoonmaak objectief meet. Dat systeem is het door VSR in samenwerking met TNO opgestelde kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS. In de nieuwe brochure “Meten van schoonmaakkwaliteit” zijn alle ins en outs van dit VSR-KMS beschreven: van opleiding en certificering van inspecteurs via het VSR-Keurmerk tot en met bemiddeling, het melden van klachten en misstanden en geschillenbeslechting. De brochure is met name bedoeld om (potentiële) opdrachtgevers te informeren over VSR-KMS.