Home Stichting Organisatie

Organisatie

SSK heeft een bestuur en een bureau, die als volgt zijn geformeerd.
Het bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw C. (Charlotte) Morijn, voorzitter
  • De heer P.J.G.M. (Peter) Hamers
  • De heer G.J. (Freek) Veneman, penningmeester

Het bureau bestaat uit:

  • De heer R.H.L. (Roland) Huisman, directeur
  • Mevrouw M. (Marion) van der Laan, office manager

Het bureau van SSK is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.