Home VSR-KMS Deskundigenforum

Deskundigenforum

Het Deskundigenforum is een orgaan van de Stichting Schoonmaakkwaliteit. Het doel van het Deskundigenforum is het doen van uitspraken over het hanteren en uitvoeren van de VSR-KMS-systematiek (NEN 2075), als middel om beslechting van geschillen te bevorderen.

Het forum bestaat uit deskundigen die allen beschikken over een ruime ervaring met VSR-KMS en in het bezit zijn van een actueel diploma VSR-KMS Kwaliteitsinspecteur. De deskundigen worden benoemd door de Stichting Schoonmaakkwaliteit.

Het deskundigenforum bevat de volgende middelen om het doel te bereiken:

  • Het geven van een second opinion met betrekking tot een VSR-KMS-rapportage, dan wel de uitgevoerde inventarisatie of meting in relatie tot de technische eisen van VSR-KMS (NEN 2075);
  • Het opnieuw uitvoeren van een inventarisatie op basis van VSR-KMS (NEN 2075);
  • Het uitvoeren van een VSR-KMS-meting als bindend resultaat ter beslechting van een geschil, ingeval partijen na een eerder uitgevoerde meting met elkaar van mening blijven verschillen ten aanzien van de kwaliteit van de schoonmaak.

Alle geschillen, van welke aard ook, welke tussen partijen zijn ontstaan naar aanleiding van het hanteren en/of uitvoeren van de VSR-KMS-systematiek (NEN 2075) kunnen worden voorgelegd aan het Deskundigenforum. Op basis van het Reglement Geschillen zal het Deskundigenforum tot een uitspraak komen.

Procedure Deskundigenforum
Een verzoek om een uitspraak vangt aan door het indienen van een schriftelijke aanvraag bij het secretariaat van het Deskundigenforum en na het betalen van het depot. De aanvraag dient minimaal een duidelijke omschrijving van het geschil te geven en voor zover als mogelijk ondersteund te worden met documenten.

Reglement Geschillen
Procedure Deskundigenforum