Home VSR-KMS Registers

Registers

Om voor certificering in aanmerking te komen dient een kwaliteitscontroleur of een kwaliteitsinspecteur:

  • in het bezit te zijn van het diploma VSR-KMS Kwaliteitscontroleur / -inspecteur (VSR-KMS versie 3);
  • te beschikken over kennis van schoonmaaktechnieken en afwerkmaterialen (aantoonbaar door middel van min. 2 jaar werkervaring en/of vakdiploma's);
  • de Gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem te onderschrijven.

Aanvraagformulier Certificatie
Reglement Certificatie

Door het insturen van het aanvraagformulier voor certificering en door te voldoen aan bovenstaande vereisten kunt u worden ingeschreven in één van de twee registers en zal een legitimatiepasje worden verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste adresgegevens, waaronder ook het e-mailadres. Wijzingen kunt u doorgeven aan het secretariaat SSK.


U kunt gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en/of –inspecteurs terug vinden in de registers:

Register KwaliteitscontroleursRegister Kwaliteitsinspecteurs