Home VSR-KMS Uitvoeringsbeoordeling

Uitvoeringsbeoordeling

Een goede onafhankelijke uitvoering van VSR-KMS is van groot belang om een objectief oordeel te verkrijgen over de kwaliteit van de schoonmaak. Door te werken met gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs (ingeschreven in de registers van SSK) kunt u vertrouwen op een goede uitvoering van VSR-KMS. Op verschillende momenten kunnen partijen echter behoefte hebben aan een onafhankelijk oordeel met betrekking tot VSR-KMS metingen.

Om hieraan tegemoet te komen heeft SSK de uitvoeringsbeoordeling ontwikkeld. Met een uitvoeringsbeoordeling krijgt u extra zekerheid dat de meting VSR-KMS goed wordt uitgevoerd en kunnen problemen (geschillen) worden voorkomen.

De controlerend inspecteur die de uitvoeringsbeoordeling uitvoert, voert niet zelf een VSR-KMS meting uit, maar zal meelopend met een VSR-KMS meting beoordelen hoe de meting procesmatig wordt uitgevoerd en of de aspecten van VSR-KMS correct worden gevolgd. Tevens zal worden beoordeeld of het oordeel in overeenstemming is met de uitgevoerde VSR-KMS meting. De controlerend inspecteur zal van zijn beoordeling een rapport opstellen.

De conclusie van een uitvoeringsbeoordeling kan zijn:

  • VSR-KMS meting is correct uitgevoerd;
  • VSR-KMS meting is niet-correct uitgevoerd met omschrijving bevindingen

Meer informatie over de uitvoeringsbeoordeling en het stappenplan kunt u lezen in onderstaand document.

Document Uitvoeringsbeoordeling VSR-KMS