Home VSR-KMS Software

Software

Voor het geautomatiseerd verwerken van VSR-KMS is software beschikbaar. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft met verschillende leveranciers van dergelijke softwarepakketten een licentieovereenkomst afgesloten. De pakketten van deze leveranciers voldoen aan de technische eisen van VSR-KMS versie 3.

De audits voor de licenties worden uitgevoerd door SSK. Daarbij maakt SSK onderscheid tussen initiële audits en opvolgaudits.

Van een initiële audit is sprake als de organisatie voor de eerste keer licentienemer wenst te worden, waarbij de onderhavig programmatuur wordt getoetst op een functioneel correcte werking. Van een opvolgaudit is sprake bij aanpassingen in de programmatuur, klachten en periodieke audits. Een periodieke audit zal in de regel iedere drie jaar plaatsvinden.

Een actueel overzicht van de licentienemers treft u aan op de website van VSR.