Home VSR-KMS Opleidingen

Opleidingen

Om te kunnen werken met de kwaliteitssystemen VSR-DKS en VSR-KMS verzorgt de stichting in eigen beheer opleidingen. Het opleidingspakket is modulair opgebouwd en wordt uitgevoerd door SVS. Dit betekent dat de opleiding gegeven wordt door ervaren SVS geaccrediteerde docenten en het examen wordt uitsluitend afgenomen door SVS geaccrediteerde examinatoren onder verantwoording van de stichting.

De drie verschillende modules zijn:

  • DKS+ Dagelijks Kwaliteit Systeem
  • VSR-KMS Kwaliteitscontrole
  • VSR-KMS Kwaliteitsinspectie

Iedere module omvat twee dagen en wordt afgerond met een schriftelijk examen. Om de modules Kwaliteitscontrole en Kwaliteitsinspectie te kunnen volgen, dient men eerst met een diploma de voorafgaande module te hebben afgerond.

Aanmelden voor de opleidingen
Aanmelden voor de opleidingsmodules kan direct bij SVS.
Werknemers van ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) hebben recht op een ledenkorting.

Certificering en registratie
Nadat een controleur of inspecteur geslaagd is, krijgt deze naast een diploma ook een aanvraagformulier voor certificatie en een exemplaar van de Gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem toegestuurd.
Een geslaagde controleur of inspecteur kan in aanmerking komen voor certificering en registratie bij de stichting. De eisen om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • geslaagd zijn voor het diploma VSR-KMS Kwaliteitscontrole of Kwaliteitsinspecteur;
  • beschikken over kennis van schoonmaaktechnieken en afwerk materialen (dit kan onder meer blijken uit minimaal 2 jaar praktijkervaring en/of in het bezit zijn van relevante vakdiploma's);
  • de gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem onderschrijven;
  • het getekende aanvraagformulier samen met de getekende Gedragscode en pasfoto sturen naar de stichting.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarde maakt de stichting een legitimatiepasje aan en neemt de controleur of inspecteur op in de openbare registers van de stichting. Controleurs en inspecteurs van de stichting die een legitimatiepasje hebben ontvangen en zijn geregistreerd in de registers, zijn daarmee formeel gecertificeerd. Een gecertificeerde controleur of inspecteur moet iedere 5 jaar een zogenaamde APK-toets afleggen.

APK-Toets Kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs
Onderstaand treft u een diagnostische toets incl. antwoordmodel aan Kwaliteitsinspecteurs en Kwaliteitscontroleurs.

Diagnostische toets Kwaliteitsinspecteurs *
Antwoordmodel diagnostische toets Kwaliteitsinspecteurs
Diagnostische toets Kwaliteitscontroleurs
Antwoordmodel diagnostische toets Kwaliteitscontroleurs

* Kwaliteitsinspecteurs moeten de toets voor Kwaliteitscontroleurs én de toets voor Kwaliteitsinspecteurs afleggen.